Avgifter

är avdragsgilla för bankavgifter
Svaret är ja: checkräkningskostnader är avdragsgilla för ett företag och betraktas ofta som rörelsekostnader. ... Om dina företagsavgifter är för höga...