Influensa

1918 influensa, mor till alla pandemier
De senare består av nyckelgener från 1918-viruset, uppdaterade av därefter införlivade gener av fågelinfluensa som kodar för nya ytproteiner, vilket g...